Mēs esam

Uzņēmuma „Ignitis“, kas pieder vienai no Baltijas valstīs lielākajām grupām „Ignitis group“, meitasuzņēmums.
Ignitis Latvija SIA pārdod elektroenerģiju un gāzi biznesa klientiem.

Mūsu vīzija

  • Vērtība savai valstij
  • Inovācijas un investīcijas
  • Paplašināšanās starptautiskā mērogā

Ignitis group grupas, kurā ir arī Ignitis Latvija, stratēģiskie virzieni 2018.-2030. gadam:

  • Ilgtspējīga attīstība - virzība uz starptautisko izaugsmi, stratēģiski pievēršoties enerģijas ražošanai, zaļajai enerģijai, jaunas enerģijas radīšanai, kā arī komerciālās organizācijas attīstībai.
  • Kvalitāte un efektivitāte – uzlabot klientu apkalpošanu, infrastruktūras kvalitāti, skaidri noteikt grupas turpmākās aktivitātes.
  • Caurspīdīgums - uzturēt Ignitis group darbībā visaugstākos caurspīdīguma standartus.

Mūsu grupas darbības politika

Sociālā atbildība

0%

Absolūtas neiecietības politika pret korupciju

Darba drošība un veselības aizsardzība

Darbības rādītāji
(rādītāji 2018. gada 31. decembrī)

Pārdošana

696,32

GWh pārdotas lietotājiem

Ieņēmumi

40,9

miljoni EUR

Valdes loceklis

Kristaps Muzikants

Ignitis Latvija SIA
izpilddirektors

Padomes priekšsēdētājs

Darius Montvila

Ignitis UAB izpilddirektors
un valdes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece

Simona Grinevičiene

Ignitis UAB Juridiskā un
iepirkumu departamenta vadītāja

Padomes loceklis

Artūras Bortkevičius

Ignitis UAB
Finanšu direktors