Sīkdatņu politika

1.    VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1.1.    Šī sīkdatņu politika (turpmāk – Politika) nosaka izmantojamu sīkdatņu apstrādes noteikumus Ignitis Latvija SIA (turpmāk – datu pārzinis) pārvaldāmā tīmekļvietnē www.ignitis.lv (turpmāk – Tīmekļvietne).

1.2.    Politika ir sagatavota saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2.    KAS IR SĪKDATNES

2.1.    Sīkdatnes (angļu val. cookies) ir nelielas teksta datnes, kuras lietotājam izmantojot pārlūkprogrammu (piem., “Internet Explorer”, “Firefox” u.c.), tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē (piem., datorā, mobilajā ierīcē, planšetdatorā).

2.2.    Atkarībā no sīkdatņu pastāvēšanas laika, tās var būt ilgtermiņa vai īstermiņa (seansa). Ilgtermiņa sīkdatnes paliek lietotāja ierīcē, kamēr beidzas to darbības laiks vai kamēr lietotājs nolemj tās izdzēst. Seansa sīkdatnes tiek izdzēstas uzreiz, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammas logu (pēc pārlūkošanas seansa beigām).

3.    SĪKDATŅU VEIDI

3.1.    Obligātās sīkdatnes tiek izmantotas, lai varētu pienācīgi sniegt Tīmekļvietnes pakalpojumus un lietotājs varētu pārlūkot un izmantot tīmekļvietnes funkcijas, t.i. Tīmekļvietnes funkcionēšanas nodrošināšanai.

3.2.    Funkcionālās sīkdatnes izmantojamas, lai iegaumētu lietotāju izvēles un iestatījumus (piem., valodas vai laika zonas). Ar šo sīkdatņu palīdzību lietotāji izvairās no iestatījumu izmaiņām katru reizi pēc Tīmekļvietnes apmeklēšanas.

3.3.    Statistikās sīkdatnes izmantojamas anonīmas statistikas informācijas vākšanai un atskaišu saņemšanai, no kurām Tīmekļvietnes pārzinis var uzzināt, kā lietotāji izmantoja Tīmekļvietni.

3.4.    Marketinga sīkdatnes izmantojamas, lai ievāktu informāciju par to, kā lietotāji izmanto Tīmekļvietni, lai nodrošinātu piedāvājumu (reklāmas), kas vislabāk atbilst lietotāju vajadzībām, sniegšanu lietotājam.

3.5.    Neklasificētās sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras mēs klasificējam kopā ar atsevišķu sīkdatņu nodrošinātājiem.

3.6.    Šajā Tīmekļvietnē lietotājam izmantošanai piedāvāto sīkdatņu saraksts tiek norādīts Tīmekļvietnes sīkdatņu paziņojuma logā.

4.    KĀDĀ NOLŪKĀ TIEK IZMANTOTAS SĪKDATNES

4.1.    Tīmekļvietnē sīkdatnes izmantojamas Tīmekļvietnes funkcionalitātes uzlabošanai, efektīvai un raitai Tīmekļvietnes darbības nodrošināšanai, pārlūkošanas statistikas un analīzes īstenošanai, lai nodrošinātu efektīvāku marketingu. Sīkdatnes tiek izmantotas lietotāja, kurš agrāk ir apmeklējis Tīmekļvietni, atpazīšanai, lai saglabātu lietotāja Tīmekļvietnes apmeklēšanas vēsturi un atbilstoši tam piemērotu saturu, statistikas informācijas par tīmekļvietnes apmeklēšanu ievākšanai. Kad lietotājs pirmo reizi apmeklē Tīmekļvietni, sīkdatnes tiek pārceltas lietotāja ierīcē un vēlāk tiek izmantotas ierīces atpazīšanai. Tā ir ierasta tīmekļvietnes pārlūkošanas prakse, kas atvieglo lietotājam pārlūkošanu un vienkāršo lietotāja pieeju publicētai informācijai.

4.2.    Sīkdatnēs netiek uzglabāta informācija, kuru izmantojot būtu iespējams tiešā veidā identificēt lietotāja identitāti, taču sīkdatnēs esoša informācija var būt attiecināma ar lietotāja izmantojamu ierīci, pārlūkošanas vēsturi un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūtu un uzglabājamu informāciju.

5.    TIESISKS SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PAMATS

5.1.    Nepieciešamu sīkdatņu izmantošanas pamats ir datu pārziņa tiesiska interese (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f) apakšpunkts).

5.2.    Sīkdatņu, par kuru izmantošanu tiek sniegta piekrišana, tiesisks izmantošanas pamats ir lietotāja piekrišana (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts).

6.    PIEKRIŠANA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

6.1.    Obligātās sīkdatnes tiek ieviestas automātiski un tām nav nepieciešama lietotāja piekrišana.

6.2.    Gadījumā, ja saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem netiek atļauts citādāk, visas citas  (funkcionālās, statistikās, marketinga, neklasificētās, ja tādas tiek izmantotas) sīkdatnes Tīmekļvietnē aktivējamas tikai pēc tam, kad lietotājs piekrīt tam, lai tādas sīkdatnes tiktu izmantotas, t.i. tikai pēc tam, kad savu izvēli lietotājs atzīmē Tīmekļvietnē automātiski atvērtajā paziņojuma logā, kurā tiek sniegta informācija par sīkdatņu izmantošanu.

6.3.    Piekrišana sīkdatņu (izņemot obligāto sīkdatņu) izmantošanai tiek sniegta atsevišķi katram datu pārzinim piederošajam domēnam. Sniegtā piekrišana domēnam ietver piekrišanu sīkdatņu izmantošanai šāda domēna apakšdomēnos.

6.4.    Par katra veida sīkdatņu izmantošanu datu pārzinis pieprasa atsevišķu piekrišanu, kura tiek sniegta ar lietotāja aktīvām darbībām, atzīmējot ķeksīšus pie vēlamām sīkdatnēm un uzklikšķinot uz pogas ”Apstiprināt izvēlētās sīkdatnes“. Uzklikšķinot uz pogas ”Apstiprināt visas sīkdatnes” tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt visu uzskatītu sīkdatņu ierakstīšanai un izmantošanai.

6.5.    Gadījumā, ja lietotājs neatzīmē piekrišanu par funkcionālās, statistikās, marketinga, neklasificētās sīkdatņu vākšanu un apstrādi, taču uzklikšķinās uz ”Apstiprināt izvēlētās sīkdatnes”, tad tādā gadījumā netiks izmantotas nekādas sīkdatnes, izņemot obligātās sīkdatnes, kuras tiek izmantotas Tīmekļvietnes funkcionēšanas nodrošināšanai.

6.6.    Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, Tīmekļvietnes sīkdatņu iestatījumu sadaļā mainot sīkdatņu izvēli un pārlūkprogrammas iestatījumos dzēšot saglabātās sīkdatnes.

6.7.    Gadījumā, ja lietotājs neizsaka savu izvēli par sīkdatņu izmantošanu, sīkdatnes netiks ieviestas (izņemot obligātās), taču paziņojums par sīkdatņu izmantošanu parādās katru reizi, kad lietotājs apmeklē Tīmekļvietni.

7.    SĪKDATŅU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

7.1.    Īstermiņa (seansa) sīkdatņu ierakstīšana notiek tikmēr, kamēr lietotājs atver pārlūkprogrammu un to aizver. Kad tiek aizvērta pārlūkprogramma, minētās sīkdatnes  automātiski tiek izdzēstas.

7.2.    Ilgtermiņa sīkdatnes tiek glabātas datorā tikmēr, kamēr tās lietotājs izdzēš no pārlūkprogrammas vai arī beidzas to lietošanas termiņš.

7.3.    Sīkdatņu glabāšanas noteikumi ir norādīti Tīmekļvietnes sīkdatņu paziņojumu logā.

8.    SĪKDATŅU PĀRVALDĪŠANA

8.1.    Visas interneta pārlūkprogrammās (piemēram ”Internet Explorer“, Microsoft Edge u.c.) ir paredzēta iespēja pārvaldīt, izdzēst sīkdatnes. Sīkākas instrukcijas atkarībā no lietotāja izmantojamas pārlūkprogrammas.

8.2.    Ja tiek lietotas pārlūkprogrammas, iestatījumu parametri ir jāregulē savās pārlūkprogrammās.

8.3.    Informāciju par to kā ir iespējams nomainīt lietojamas pārlūkprogrammas iestatījumus vai  izdzēst sīkdatnes, lietotājs var atrast tīmekļvietnē www.aboutcookies.org.

9.          DATU PĀRZIŅA KONTAKTI

9.1.    Vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu lietotājs var iegūt, sazinoties ar datu pārzini

Ignitis Latvija SIA

Gustava Zemgala gatve 74A,

LV-1039, Rīga, Latvija

[email protected]

+371 2 000 50 95