Palīdzība un atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

Elektroenerģija

Elektroenerģija

Kā var nomainīt Tirgotāju?

Ja šobrīd elektroenerģiju iegādājaties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar SIA "Ignitis Latvija", lūdzam aizpildīt pieteikumu mūsu mājaslapā vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi [email protected], vai zvanīt uz tālruni +371 20005095. Pēc līguma noslēgšanas mēneša 15. datumā mēs ziņosim AS "Sadales tīkls" par tirgotāja maiņu, jums pašiem nekas nav jādara.

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. datuma. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Kas ir AS "Sadales tīkls"?

AS "Sadales tīkls" ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi no pārvades sistēmas līdz klientiem.

Kā veidojas elektroenerģijas cena?

Elektroenerģijas kopējā cena sastāv no četrām pozīcijām:

  1. Elektroenerģijas cena, atkarīga no izvēlētā tarifa veida - par kuru elektroenerģija tiek iegādāta no tirgotāja;
  2. AS "Sadales tīkls" noteiktā maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem;
  3. Obligātā iepirkuma komponente (OIK), to nosaka un regulē valsts;
  4. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā, to nosaka un regulē valsts.
Fiksēta cena

Šis piedāvājums būs pievilcīgs tiem, kuri vēlas plānot izmaksas un zināt, cik daudz turpmāk būs jāmaksā par elektroenerģiju. Maksa tiek aprēķināta saskaņā ar līgumā norādīto fiksēto likmi un nav atkarīga no tirgus cenas svārstībām.

Tirgus cena

Šis plāns būs pievilcīgs klientiem, kuri ir gatavi riskēt un iegūt labāko iespējamo cenu par elektroenerģiju attiecīgajos tirgus apstākļos. Šajā gadījumā cenu par elektrību veido divas komponentes: mainīgā daļa, kas ir atkarīga no elektroenerģijas cenas biržā Nord Pool, un nelielas  fiksētās komponentes – piegādātāja peļņas.

Somijas reģiona fiksētā cena

Somijas reģiona fiksētā cena sastāv no divām daļām - fiksētās un mainīgās. Fiksētā cenas daļa ir norādīta līgumā, mainīgā cenas daļa ir pārvades maksa. 2021. gadā pārvades maksa vidēji bijusi 0,01641 eiro/KWh. Pārvades maksa ir Somijas un Latvijas biržas cenu starpība, kuru katru mēnesi iespējams redzēt Nordpool elektroenerģijas biržas mājaslapā - www.nordpoolgroup.com.

Kad ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

Elektroenerģijas skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu, līdz nākamā mēneša 3. datumam. Ja ir uzstādīts Viedais elektroenerģijas skaitītājs, dati tiek nolasīti automātiski.

Kur var iesniegt skaitītāja rādījumus?

Elektroenerģijas skaitītāja rādījumus var ieniegt, ielogojoties Jūsu uzņēmuma profilā AS "Sadales tīkls" klienta portālā www.e-st.lv.

Ja iesniegts kļūdains skaitītāja rādījums, kā to var labot?

Skaitītāju rādījumu apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls". Skaitītāja rādījumus var izlabot, ielogojoties Jūsu uzņēmuma profilā Sadales tīkla klienta portālā www.e-st.lv, vai sazinoties ar AS "Sadales tīkls" pa tālruni +371 67726000 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Kad atnāks rēķins par patērēto elektroenerģiju?

Rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju tiek sastādīts līdz mēneša 10. datumam (ieskaitot), balstoties uz sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" norādīto klienta patēriņu.

Kā var samaksāt par piegādāto elektroenerģiju?

Ja Jums ir līgums ar SIA "Ignitis Latvija", pēc rēķina saņemšanas par piegādāto elektroenerģiju Jūs varat samaksāt ar pārskaitījumu uz saņemtajā rēķinā norādīto bankas kontu. Veicot pārskaitījumu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs, par kuru tiek veikta apmaksa.

Kas ir pēdējā garantētā piegāde?

Ja elektroenerģijas lietotājs nav noslēdzis  tirdzniecības līgumu ne ar vienu no tirgotājiem, vai ja klienta esošais tirgotājs ir izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecību, klientam elektroenerģijas piegādi nodrošinās pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Šobrīd elektroenerģijai pēdējās garantētās piegādes tirgotājs ir TET SIA.

Kā veidojas pēdējās garantētās piegādes cena elektroenerģijai?

Elektroenerģijas cena sastāv no vidējās elektroenerģijas cenas biržā, tirgotāja noteiktā uzcenojuma, sadales sistēmas pakalpojumu maksas, pārvades sistēmas pakalpojuma maksas, obligātā iepirkuma komponentēm un pievienotās vērtības nodokļa. Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena ir atšķirīga katru mēnesi.

Lietotāju maiņa objektā

Lietotāja maiņas gadījumā aicinām izmantot AS "Sadales tīkls" klientu portālu www.e-st.lv, kurā, atverot Jūsu uzņēmuma profilu un izvēloties attiecīgo pakalpojumu, varēsiet aizpildīt pieteikumu.

Slodzes samazināšana/palielināšana

Slodzes maiņas gadījumā aicinām izmantot AS "Sadales tīkls" klientu portālu www.e-st.lv, kurā, atverot Jūsu uzņēmuma profilu un izvēloties attiecīgo pakalpojumu, varēsiet aizpildīt pieteikumu. Bet vispirms aicinām sazināties ar AS "Sadales tīkls", lai noskaidrotu Jums piemērotāko slodzes lielumu.

BUJ kategorijas

Nevarat atrast to, ko meklējat?

Mūsu komanda labprāt palīdzēs jums. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties, lai mēs varam palīdzēt.

Piezvaniet mums vai nosūtiet ziņojumu

Mūsu komandas biedri ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00