Kāpēc saules paneļi?

Inovatīvs un sociāli
atbildīgs uzņēmums

Inovatīvs un sociāli atbildīgs risinājums padarīs jūsu uzņēmumu pievilcīgāku

Izmaksu
ietaupījums

Izmantojot saules elektroenerģiju, jūs maksāsiet mazāk

Vides
aizsardzība

Izmantojot saules elektrostaciju, jūs samazināsiet CO2 izmešus

Daļēja neatkarība
no elektrotīkla

Jums būs uzticams elektroenerģijas avots, neatkarīgs no elektrotīkla

Sadarbības modelis

Pakalpojuma līguma parakstīšana

Saules elektrostacijas atļaujas, reģistrācija un uzstādīšana uz klienta ēkas jumta vai zemes

Saules elektroenerģijas ražošanas uzsākšana

Klients norēķinās tikai par patērēto elektroenerģiju

  • Saules elektrostacija ar nepieciešamo jaudu bez maksas tiek uzstādīta uz esošās ēkas jumta vai zemes
  • Projekta izstrāde un īstenošana tiek veikta ciešā sadarbībā ar klientu
  • Nodrošinām elektrostacijas un garantijas servisu visā līguma darbības laikā
  • Līguma darbības termiņš – 10 gadu

Ignitis piedāvā

Iegāde

  • Maksājums pēc elektrostacijas būvdarbu realizācijas
  • Sniedz ātrāko atmaksāšanās laiku

Līzinga pakalpojums

  • Fiksēta cena EUR/kWh
  • Klients norēķinās par saražoto saules elektroenerģiju
  • Saules elektrostacija kļūst par klienta īpašumu, kad ir nomaksāta visa darījuma summa

Saņemiet piedāvājumu tūlīt!