Pārbaudi, vai izmanto energoresursus gudri

2019-10-09

Esam apkopojuši padomus, kas jāņem vērā biznesa klientiem, lai savā labā izmantotu atvērtā elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus priekšrocības.

1. Iegādāties energoresursus pie viena piegādātāja ir izdevīgi un ērti

Atvērtais elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus ļauj ne tikai izvērtēt, cik izdevīgs ir esošais līgums un rēķini par elektrību un dabasgāzi, bet arī dod iespēju abus pakalpojumus izvēlēties pie viena piegādātāja. Ignitis aprēķini liecina, ka integrētie pakalpojumi ļauj samazināt administratīvās izmaksas un klientu patērēto laiku, jo visi procesi ir centralizēti. Turklāt kompleksa pieeja, kas paredz daudzpusīgu iedziļināšanos klienta biznesa darbības specifikā, ļauj tirgotājam ieteikt optimālāko risinājumu, kā izmantot energoresursus gudrāk un kā ietaupīt uz energoresursu rēķina.

2. Vēsturiski noslēgtie līgumi ne vienmēr ir izdevīgi esošajai situācijai

Saskaņā ar Ignitis veikto uzņēmēju aptauju*, klienti apzinās, ka energoresursu pareiza plānošana un izmantošana ietekmē viņu konkurētspēju, kā arī viņi cer uz labākiem cenu piedāvājumiem no tirgotāju puses. Tomēr, neskatoties uz šīm zināšanām, gandrīz 50% aptaujāto uzņēmēju nav izmēģinājuši atvērtā tirgus priekšrocības. Tas, visticamāk, nozīmē, ka tiek turpināta vēsturiski noslēgtā sadarbība, nepārbaudot, vai ir iespēja par elektrību un dabasgāzi maksāt izdevīgāk. Ignitis eksperti uzsver, ka tieši esošo maksājumu analīze ir pirmais solis, lai novērtētu, vai un kā uzņēmumam ir iespēja samazināt izmaksas par energoresursiem. Elektroenerģijas jomā būtiski ir ievērot energoefektivitātes pasākumus, piemēram, izvēloties energotaupīgus apgaismojuma risinājumus, pārejot uz automatizētām iekārtām, sekojot līdzi ikdienas paradumiem, jo ir pierādīts, ka, racionāli izmantojot enerģiju, patēriņu var samazināt līdz pat 50%.

3. Konsultējies, vai vari ietaupīt

Vien katrs piektais uzņēmējs seko līdzi procesiem globālajā enerģētikas tirgū, un tas ir saprotami. Ja katrs no biznesa vadītājiem kļūtu par energoresursu ekspertu, visticamāk, viņam vairs neatliktu laika savam biznesam. Tieši tāpēc šodien energoresursu plānošanu vispareizāk ir uzticēt konsultantam, kas ne tikai novērtēs, kā un vai ir iespējams samazināt izmaksas par energoresursiem, bet arī izstrādās energotaupības pasākumus. Viens virziens ir energoefektivitātes aktivitātes, piemēram, izvēloties energotaupīgus apgaismojuma risinājumus, pārejot uz automatizētām iekārtām, sekojot līdzi ikdienas paradumiem, jo ir pierādīts, ka, racionāli izmantojot enerģiju, izmaksas var samazināt vismaz par 10%, bet ilgtermiņā – līdz par 50%. Ignitis uzsver, ka savās konsultācijās iekļauj arī tādus energotaupības risinājumus kā ESCO modeli. Tā būtība ir uzstādītajās ierīcēs un infrastruktūras uzlabojumos ieguldīt to, ko izdodas ietaupīt, piesaistīto ESCO sadarbības partneri uz laiku izmantojot kā alternatīvu finanšu resursu. Pieredze rāda ka klientam, kura izmaksas par elektroenerģiju šobrīd ir 10 000 eiro, piecu gadā laikā tās izdodas samazināt par pusi.

4. Palielini enerģētisko drošību

Jāuzsver, ka tirgotāji energoresursus var iegādāties pie dažādiem piegādātājiem un sadarbības partneriem. Pateicoties diversificētām dabasgāzes piegādēm, klienti var nodrošināt savam biznesam enerģētisko drošību un neatkarību, vienlaikus saņemot pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām. Tas ir arī veids, kā uzņēmējam koncentrēties uz izaugsmes iespējām, tā vietā, lai novirzītu savus līdzekļus zaudējumu segšanai, ja tādi rodas pie viena piegādātāja. Piemēram, dabasgāzes piegāde Ignitis klientiem notiek ne tikai no Krievijas, bet arī no Lietuvas – 40% dabasgāzes tiek piegādāta no LNG Klaipēdas termināla, sniedzot lielāku ģeopolitisko drošību.

5. Energoresursu tirgotāja maiņa ir droša biznesam

Nereti juridiskie klienti uztraucas, ka piegādātāja maiņa var īslaicīgi apdraudēt uzņēmuma darbību, un energoresursu piegādē ir iespējami pārrāvumi. Realitātē, kamēr notiek piegādātāja maiņa, par biznesa darbību un pārrāvumiem dabasgāzes piegādē nav jāuztraucas, jo pāreja gala lietotājam ir droša. Jāuzsver, ka dabasgāzes tirgu regulē gan Ministru kabineta noteikumi, gan citi saistošie dokumenti, turklāt tirgotājus uzrauga regulators (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas). Uzsākot dabasgāzes piegādi, ikvienam dabasgāzes tirgotājam ir jāveic reģistrācija pie regulatora. Tāpat ir jānoslēdz vienošanās ar pārvades sistēmu operatoru Conexus Baltic Grid, kā arī līgums ar sadales sistēmu operatoru Gaso. Tikai ievērojot šo procedūru, tirgotājam ir tiesības sniegt savus pakalpojumus klientiem.

*Aptauja veikta sadarbībā ar pētījuma kompāniju Norstat Latvija šī gada rudenī, piedaloties 530 Latvijā strādājošiem uzņēmumiem.

Raksts publicēts db.lv. portālā: https://www.db.lv/zinas/parbaudi-vai-izmanto-energoresursus-gudri-491962